Krojový den

nazdar skauti a skautky! Dne 24. dubna u příležisi skautského svátku a nepřetržitého skautování budeme všichni celý den v krojích! Zlatohoráci mají ve škole sraz o velké přestávce a zanechávám pro ně zde leták se všemi informacemi.